• Câu hỏi: Cấu trúc đảo ngữ

  Ender Leo
  Được hỏi bởi Ender Leo, vào ngày 17/04/2020
 • Trong tiếng Anh có những cấu trúc nào phải đảo ngữ vậy?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Một số cấu trúc đảo ngữ bạn có thể gặp là:
  "Hardly/Scarcely + had + S1 + V-ed/V3 + when + S2 + V2" => Việc gì đó vừa xảy ra trong quá khứ thì ngay sau đó có việc khác xảy ra.
  "No sooner had + S1 + V-ed/V3 + than + S2 + V2" => (như trên)
  "Had + S + V-ed/V3, S + would have V-ed/V3" => Nếu ai đã làm gì đó thì sẽ như thế nào đó (cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện loại 3)

  Mình đã in đậm phần đảo ngữ, chỉ thường xuất hiện ở mệnh đề đầu tiên của câu. Riêng phần đảo ngữ câu điều kiện loại 3, ta cũng có thể đảo ngữ 2 loại câu điều kiện còn lại, nên bạn hãy xem bài trong đường dẫn để tham khảo chúng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này