• Câu hỏi: Cấu trúc song song

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 13/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho e hỏi câu này k phải do trc and là danh từ thì sau and cũng phải thế chứ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "And" ở đây có thể nối một cụm ngắn nằm trước nó, hay cả một cụm dài trước nó. VD:
  "The new management recognized the importance of this business decision AND promptly reorganized operational procedures."

  Như trên, thay vì "and" chỉ nối danh từ "business decision" trước đó, nó lại nối cả cụm từ ngoại động từ "recognized" (với cả cụm danh từ sau đó là tân ngữ) với động từ "reorganized" nằm sau. Do đó, dựa vào các dấu hiệu đã có sẵn, tức là ngoại động từ "reorganized", ta suy ra rằng chỗ trống chỉ có thể điền trạng từ thôi.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này