• Câu hỏi: Cách nhận biết tính từ và danh từ, động từ ?...

  Bùi Thị Dung
  Được hỏi bởi Bùi Thị Dung, vào ngày 11/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cách nhận biết tính từ và danh từ, động từ ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong Tiếng Anh, một từ là loại từ gì thường có thể được xác định bằng cách xét theo đuôi của từ đó, hoặc cách nó kết thúc. Sau đây là những đuôi Danh từ, Tính từĐộng từ phổ biến nhất. Bạn hãy tham khảo những bài trên để biết cách xác định hoặc đoán loại từ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này