• Câu hỏi: Động từ và trạng từ

  Nguyễn Thuý Nga
  Được hỏi bởi Nguyễn Thuý Nga, vào ngày 10/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Ad cho mh hỏi chút!
  Chỗ trống điền vào là danh từ thì có bị sai ngữ pháp ko ạ?
  Nhờ Ad giải thích chi tiết hơn đáp án hộ mh

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Proceed" (tiếp tục, tiến hành) là một nội động từ nên sau đó không cần tân ngữ gì cả, nên điền danh từ vào sau thì sẽ sai ngữ pháp nha. Vậy là ta loại được ngay đáp án A.

  Loại tiếp đáp án B vì trước đó không có mạo từ "the" bắt buộc có trong so sánh nhất, mà sau đó cũng không có danh từ gì để tính từ này bổ nghĩa cho cả.

  Ta có cả cụm "has been proceeding" là động từ thì hiện tại hoàn thành (tiếp diễn). Vậy thì sau đó không cần thêm động từ khác nữa, nên loại luôn D.

  Khi này đã xác định được động từ, giả sử ta lấy trạng từ bổ nghĩa cho cụm này thì trạng từ có thể đứng giữa trợ động từ và V-ing (has been + adv + V-ing) hay sau V-ing (has been V-ing + adv).
  Câu trên dùng trường hợp thứ hai, với trạng từ "steadily" bổ nghĩa cho cụm động từ này ở vị trí sau cùng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này