• Câu hỏi: cái này 'a' là bắt đầu 1 cụm danh từ thì mình chọn danh từ chứ , trạng từ highly bỗ nghĩa cho danh từ sau nó cũng được ...

  Hưng
  Hưng, hỏi vào lúc 20:53, 11/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cái này 'a' là bắt đầu 1 cụm danh từ thì mình chọn danh từ chứ , trạng từ highly bỗ nghĩa cho danh từ sau nó cũng được mà.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trường hợp trạng từ bổ nghĩa cho danh từ thật ra không nhiều. Nó chỉ thường gặp ở các cụm như "almost everyone, nearly everything, hardly anything,..." với các từ in đậm là các trạng từ đó. "Highly" là một trạng từ KHÔNG thể bổ nghĩa cho danh từ được.

  Ở đây, cả cụm "a highly _____ and financially driven individual" chỉ là một cụm danh từ, và do chỗ trống nằm sau một trạng từ và nằm trước danh từ ở cuối, nó chỉ có thể là một tính từ, nên phải là "motivated' nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời