• Câu hỏi: So sánh hơn

  Vũ Thị Hợp
  Được hỏi bởi Vũ Thị Hợp, vào ngày 04/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao closer có đuôi er laị là tính từ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đây là một tính từ so sánh hơn, và do "close" (gần, kỹ càng) là một tính từ ngắn, ta thêm đuôi -er vào.

  Lưu ý thêm, nếu câu sử dụng tính từ so sánh hơn nhưng lại không có cụm "than + danh từ", đó là do phần đó đã được lược bỏ đi vì có thể suy ra từ ngữ cảnh. Những câu như vậy thường dùng để so sánh với hiện tại, như câu trên, "closer inspection" ám chỉ "sự giám sát chặt chẽ hơn bình thường, hơn đã có".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này