• Câu hỏi: Đại từ phản thân

  Nguyên
  Được hỏi bởi Nguyên, vào ngày 13/04/2020
 • Hi các bạn, các bạn cho mình hỏi câu này đáp án tại sao lại là "Themselves" mà không phải là "Them" nhé ạ!

  "Interviewees are asked not to talk among ....while waiting in the reception area"
  A: Them
  B: Themselves
  C: Theirs
  D: Their

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ở đây ý câu đang muốn nói là "những người được phỏng vấn không được nói chuyện với nhau", tức là với bản thân họ. Nếu bạn dùng "them", người nghe/đọc sẽ hiểu là "them" chỉ một bên khác nữa, riêng biệt với "interviewees".

  Vậy ta phải dùng đại từ phản thân "themselves" (bản thân họ) để nói rằng chính những người đó không được nói chuyện với bản thân nhau.

  Bạn hãy tham khảo thêm về cách dùng loại đại từ này trong bài Đại từ phản thân nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này