• Câu hỏi: Mình không phân biệt được khi nào dùng What khi nào dùng Which/that. Vui lòng đưa ví dụ hoặc phân tích rõ hơn trường hợp...

  Đoàn Thị Trang

  Được hỏi bởi Đoàn Thị Trang, vào ngày 25/04/2020

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Mình không phân biệt được khi nào dùng What khi nào dùng Which/that. Vui lòng đưa ví dụ hoặc phân tích rõ hơn trường hợp này, mình cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Hai đại từ "which" và "that" chỉ sử dụng trong mệnh đề quan hệ, thường đứng sau một danh từ để bổ nghĩa cho nó.

  Chỉ có từ "what" là không phải là một đại từ quan hệ mà có cấu trúc riêng, có thể đứng trước một mệnh đề và xem cả "what + mệnh đề" đó là một danh từ số ít có nghĩa là "thứ/việc ...". Bạn hãy tham khảo thêm về MĐQH để thấy rõ sự khác biệt giữa 2 cấu trúc này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO