• Câu hỏi: V hay Ving?

  Trương Văn Lâm
  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 08/12/2019
 • The women _____ our organization are either full-time housewives or college students who want to make a difference in our community.
  (A) join
  (B) joining
  (C) will join
  (D) will be joining

  Xin hỏi AD, câu này mình chọn đáp án A vì mình nghĩ The women (that) join our organization ..., lược bỏ mệnh đề quan hệ that. Như vậy có đúng ko? Nhờ AD giải thích thêm?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong một mệnh đề quan hệ, nếu rút gọn và lược bỏ đi đại từ quan hệ thì động từ sau nó cũng phải thay đổi dạng, nên không thể nào vẫn là dạng nguyên mẫu/danh từ số ít "join" được.

  Do hành động "join" (tham gia) là một hành động chủ động, ta sẽ chuyển nó thành Ving, tức là đáp án B "joining". Bạn tham khảo thêm về ý này trong bài Rút gọn mệnh đề quan hệ nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này