• Câu hỏi: Phân tích câu dùng rút gọn mệnh đề quan hệ

  Nguyễn Thị Thu Ngân
  Được hỏi bởi Nguyễn Thị Thu Ngân, vào ngày 11/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • nhờ ad phân tích từ và cấu trúc ngữ pháp cho câu này:I can give you a slip indicating store credit for the difference.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "I can give you a slip indicating store credit for the difference."

  Đây là một câu dùng rút gọn mệnh đề quan hệ do có V-ing "indicating" nằm sau danh từ "a slip". Nếu viết đầy đủ, câu sẽ là:
  "I can give you a slip [which indicates store credit for the difference]."

  Như vậy ta có thể thấy rõ đâu là động từ, danh từ/chủ ngữ nha. Mệnh đề quan hệ sẽ là cụm nằm trong ngoặc kép, với "which" là đại từ quan hệ của nó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này