• Câu hỏi: ad ơi các từ như otherwise, however, although... là từ loại gì vậy ạ liên từ sao ạ trong câu này '' In order to compete...

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 13/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi các từ như otherwise, however, although... là từ loại gì vậy ạ
  liên từ sao ạ
  trong câu này '' In order to compete for a shrinking pool of qualified programmers, companies that are otherwise conservative are now offering flextime and work-from-home options.'' thì otherwise đóng vai trò là từ loại gì ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Although" và "otherwise" là một liên từ phụ thuộc, nhưng "however" và cả "otherwise" còn có thể là trạng từ.

  Nếu "however" dùng ở nghĩa "tuy nhiên", nó sẽ thường đứng ở đầu câu, trước dấu phảy. Từ "otherwise" ở nghĩa trạng từ có thể đứng ở cuối câu, và do là trạng từ nên còn có thể đứng trước/sau động từ nữa.

  Còn ở nghĩa liên từ, "otherwise" sẽ có nghĩa là "nếu không thì", và sẽ đứng trước mệnh đề nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này