• Câu hỏi: tại sao không nói là by him được vậy ad...

  Trang
  Trang, hỏi vào lúc 22:09, 01/06/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao không nói là by him được vậy ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu bạn nói là "by him" thì câu này phải là một câu bị động. Câu này có nghĩa là "Ông Kurt Spienza ... là người duy nhất trong đội của chúng ta mà có thể hoàn thành bài khảo sát _____", thì ta có thể suy ra là chỗ trống chỉ có thể là một cụm từ làm câu có nghĩa là ông ấy là người duy nhất có thể, và đó chính là "by himself" nha bạn.

  Bạn có thể đọc thêm về các đại từ phản thân (tức là "himself" trong bài này) ở bài Đại từ Phản thân, và về các đại từ nhân xưng tân ngữ (trong bài là "him") ở bài Đại từ Nhân xưng Chủ ngữ và Tân ngữ.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời