• Câu hỏi: Sau "distribute" dùng giới từ gì

  Thạch Minh Phúc
  Được hỏi bởi Thạch Minh Phúc, vào ngày 09/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Dịch nghĩa thấy toward cũng hợp lý mà ta

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có thể dịch sang Tiếng Việt nghĩa nghe có vẻ đúng, nhưng xét theo nghĩa Tiếng Anh thì ta không thể dùng "forward" (về phía nào đó theo nghĩa vật chất) sau động từ "distribute" được nha. Sau động từ này thì hai giới từ thường gặp nhất là "to" và "in" trong các cấu trúc đặc biệt.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này