• Câu hỏi: Danh từ làm chủ ngữ

  Jenny
  Được hỏi bởi Jenny, vào ngày 18/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Giải thích

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu trên ta thấy câu có đủ các thành phần trừ chủ ngữ. Tính từ và trạng từ khi đứng một mình sẽ không thể làm chủ ngữ được nên ta loại A và D. Ví dụ ta thấy "A beautiful girl is walking" chứ không bao giờ có "Beautiful is walking".

  Động từ nếu muốn làm chủ ngữ thì nó phải ở dạng V-ing hoặc to V mà đáp án C là động từ nguyên mẫu, không phù hợp làm chủ ngữ nên ta loại C.

  Như vậy ta thấy danh từ "competition" thích hợp nhất để làm chủ ngữ, ta sẽ dịch là "Việc cạnh tranh" hoặc "Sự cạnh tranh". Khi điền vào câu sẽ có nghĩa "Sự cạnh tranh giành các hợp đồng chính phủ lúc nào cũng gay gắt."

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này