• Câu hỏi: từ Lease - học 1400 từ vựng pro ở đâu

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 14/06/2019
 • 1. mình không biết khi nào nên dịch là "thuê" và khi nào nên dịch là "cho thuê"
  2. Mình muốn học 1400 từ vựng của gói pro mà không biết vào mục nào để học?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  1. Thường thì nếu "lease" nằm trong cấu trúc là "lease something to somebody" thì nó sẽ mang nghĩa là "cho thuê cái gì đó cho ai đó" nha. Còn nếu dùng trong câu bị động (was leased from) hoặc trong cấu trúc "lease something from somebody" thì nó sẽ mang nghĩa là "thuê" nha bạn. VD:

  She leased the land to a local company. => Cô ấy cho thuê mảnh đất cho một công ty địa phương.

  She leased the land from a local company. => Cô ấy thuê mảnh đất từ một công ty địa phương.

  The land was leased from the government. => Mảnh đất được thuê từ nhà nước.

  Vậy nên nghĩa của từ này phụ thuộc vào giới từ đi kém với nó nha bạn. Giới từ "to" nghĩa là "cho thuê", và "from" nghĩa là "thuê (từ ai đó)" nha.

   

  2. Để học từ vựng Pro. Bạn truy cập website tienganhmoingay.com, đăng nhập tài khoản, sau đó vào phần Học tùy thích -> Từ vựng Pro để học hoặc truy cập trực tiếp link: https://tienganhmoingay.com/tu-vung-tieng-anh/toeic-pro/ nha

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Hằng Lê
  Trả lời bởi: Hằng Lê (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này