• Câu hỏi: Danh động từ V-ing

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 03/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi câu 3 ấy ạ, dùng V_ing vì sau đó có tân ngữ( your CD collection), vậy có được không ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu chỉ xét ở sau chỗ trống có tân ngữ thì bản thân động từ ở chỗ trống có thể là bất kì dạng nào, bao gồm nguyên mẫu, chia thì, "to V",... Do đó, mình cần phải xét giới từ "of" trước chỗ trống nữa, mới suy ra được rằng cần điền danh động từ V-ing vào, tức là "expanding".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này