• Câu hỏi: Abroad

  MashiMaro
  Được hỏi bởi MashiMaro, vào ngày 10/10/2020
 • "His experience abroad" và "His abroad experience" cái nào đúng?
  Mình nghĩ "Kinh nghiệm ở nước ngoài" thì phải là "abroad experience".

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bản thân "abroad" chỉ có nghĩa trạng từdanh từ, nhưng nghĩa danh từ không thể bổ nghĩa cho một danh từ khác được. Nó chỉ xuất hiện sau giới từ "from", VD:
  "He's an exchange student from abroad." => Anh ấy là một du học sinh từ nước ngoài.

  Do "abroad" không có nghĩa tính từ, nó không thể đứng trước "experience" được, nên chỉ có thể là "his experience abroad". Khi này, cụm này là một dạng rút gọn mệnh đề quan hệ của "his experience which is abroad", với trạng từ "abroad" bổ nghĩa cho "is".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này