• Câu hỏi: Tag question (Câu hỏi đuôi)

  laN pHUONGw

  Được hỏi bởi laN pHUONGw, vào ngày 10/01/2021

 • I don't suppose you like durian,__________?
  câu này dùng "do you" hay "don't you" ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn đang hỏi về Câu hỏi đuôi, có một bài riêng kèm ví dụ cho bạn tham khảo thêm trong đường link. Cách trả lời của nó vẫn giống như một câu hỏi bình thường, "yes" cho có và "no" cho không!

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO