• Câu hỏi: Danh từ số ít và số nhiều

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 10/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • 1. cách nhận biết variuos đi với danh từ số nhiều
  2. xác định danh từ số ít số nhiều trong câu

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta nhận biết danh từ bằng cách xem trước nó có mạo từ "a/an" hay không, là cách dễ nhất để xác định rằng sau đó là một danh từ số ít. Tuy nhiên, do bản thân "various" có nghĩa là "đa dạng" nên nó sẽ luôn được dùng với danh từ số nhiều nha.

  Về trường hợp phân biệt danh từ số ít số nhiều thì bạn hãy xem bài Tổng quan về Danh từ để được giải thích chi tiết.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này