• Câu hỏi: Nghĩa của "to" và "of"

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 27/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Giới từ "to" với "of" mình nên dịch nghĩa tổng quát nào để dịch dễ hiểu ạ! Em toàn dịch "to: của" còn "of: của" ráp vô câu cứ lủng củng như nào ấy ạ! tra mạng thì có rất nhiều nghĩa nhưng nghĩa chung nhất của nó là gì ạ??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Đối với mình, nghĩa khái quát nhất của "to" là "đến đâu đó, đến ai đó" (to the bus station, to you) và "để làm gì đó" (to do homework, to write). Còn nghĩa khái quát nhất của "of" là "của" (students of a class, functions of a computer).

  Tuy nhiên, hai từ này là từ chức năng nên khi đứng trong các ngữ cảnh khác nhau hoặc đi với các từ khác nhau sẽ mang nhiều nghĩa khác nha bạn. Do đó, không thể nào rút ra nghĩa chung hay nghĩa cụ thể của chúng như những từ vựng thông thường được. Bạn cần học và tiếp xúc nhiều với chúng thì mới dễ dàng rút ra nghĩa của chúnng trong từng câu, có như vậy thì sau này phần dịch của bạn mới không bị cứng hay thô nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này