• Câu hỏi: Có 2 cấu trúc là provide B for A và provide B with A cho mình hỏi là sao trong câu này lại chọn là provide ...with mà kh...

  Van
  Được hỏi bởi Van, vào ngày 01/08/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Có 2 cấu trúc là provide B for A và provide B with A cho mình hỏi là sao trong câu này lại chọn là provide ...with mà không phải provide .... for? Cảm ơn bạn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Có 2 cấu trúc là "provide something for/to someone" và "provide someone with something", lưu ý rằng vị trí "someone" bắt buộc phải là một danh từ chỉ người, còn "something" phải là một danh từ chỉ vật/việc.

  Ở trong bài là "providing you _____ a comfortable and relating holiday", thì ta có đại từ "you" chỉ người và cụm "a comfortable and relating holiday" chỉ một vật, vậy nên phải dùng cấu trúc có "with".

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này