• Câu hỏi: Tại sao lại là using ạ...

  Xuan Sang
  Được hỏi bởi Xuan Sang, vào ngày 23/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao lại là using ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì "against" là một giới từ, mà sau giới từ chỉ có thể có danh từ hoặc danh động từ thôi.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời