• Câu hỏi: Sự khác biệt giữa hai danh từ "advancement" và "advance"

  Đại Hồ Huy
  Được hỏi bởi Đại Hồ Huy, vào ngày 19/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong câu này admin cho minh hỏi xem nếu dùng advancements có được không nhỉ.
  Với lại advancement và advance đều là danh từ vậy nghĩa có nó khác nhau như thế nào. trường hợp nào thì dùng advance và trường hợp nào thì dùng advancement.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Advancement" là một danh từ không đếm được, nên nó không có dạng số nhiều nha. Danh từ này chỉ khái niệm của "sự tiến bộ", nên ta dùng nó khi nói về bản thân sự tiến bộ đó.

  Ngược lại, "advance" là một danh từ đếm được, nên có dạng số nhiều như đáp án D. Danh từ này chỉ một/nhiều sự tiến bộ, hoặc sự cải tiến nào đó, nên ta dùng nó khi nói về một lượt/sự tiến bộ nào đó trong một lĩnh vực nào đó.

  Nói ngắn gọn, "advancement" chỉ khái niệm tiến bộ, còn "advance" chỉ sự việc/hành động tiến bộ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này