• Câu hỏi: Danh động từ V-ing

  Linh
  Được hỏi bởi Linh, vào ngày 20/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • S+V+V-ing(danh động từ) có đc ko bạn?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do danh động từ có thể đóng vai trò là tân ngữ nên về mặt lý thuyết ta có cấu trúc "S + V + V-ing". Tuy nhiên, mình vẫn cần xét về mặt nghĩa nữa khi chọn đáp án.

  Ở câu trên mình đoán là bạn đang hỏi phần "you start to eat", thì nếu ghi là "you start eating" vẫn đúng nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này