• Câu hỏi: Bị động hay tính từ

  Nguyễn Hà
  Được hỏi bởi Nguyễn Hà, vào ngày 01/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hành động xuất hiện, hay tham gia của quản lý thì đó là hành động cưa chủ thể là quản lý. Vậy sao lại dùng bị đông? Giúp mình. Xin cảm ơn.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn tránh nhầm lẫn cấu trúc động từ bị động "be + V-ed/V3" với cấu trúc động từ nối ở thì quá khứ đơn bình thường nha.

  Động từ "present" ở dạng quá khứ là "presented", nhưng không phải là từ đang được dùng ở đây.
  "Present" ở trên là một tính từ có nghĩa là "có mặt, hiện diện", nên nó có thể đi sau động từ nối "was".

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này