• Câu hỏi: Đảo ngữ câu điều kiện loại II

  Nguyễn Nam

  Được hỏi bởi Nguyễn Nam, vào ngày 22/11/2019

 • Chào bạn, mình hỏi liên quan đến câu đảo ngữ câu điều kiện loại II.

  Mình có câu sau đây

  If I were you, I would dance

  Mình có 2 cách chuyển sau:

  1. Were I you, I would dance
  2. Were I to be you, I would dance

  Cho mình hỏi là cách nào chuyển đúng, hay cả 2 cách đúng. Và ngoài ra còn cách chuyển nào không

  Thanks

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Theo mình biết thì "Were I you" là đúng và thường được dùng nhất, còn "Were I to be you" thì mình gần như chưa thấy bao giờ nha. Ngoài ra, trong đó đã có "were" là một dạng khác của "to be" rồi, nên nếu nói "were I to be you" thì mình đã lặp lại "be" 2 lần, thì cụm này nghe không đúng hoặc tự nhiên lắm.

  Đây có lẽ là cách đảo ngữ duy nhất của một câu điều kiện loại 2, còn muốn nói theo một cách khác nữa thì mình chỉ có thể dùng các thành ngữ thôi, như "if I were in your shoes/position" (nếu tôi ở trong trường hợp/vị trí của bạn).

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO