• Câu hỏi: Vì sao "impressed" lại không hợp nghĩa trong câu này thuộc part 5 toeic

  An
  Được hỏi bởi An, vào ngày 09/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • cho hỏi vì sao impressed lại không hợp nghĩa

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Do "impressed" là một tính từ Ved mang nghĩa bị động. Nếu dùng bổ nghĩa cho một danh từ, nó sẽ có nghĩa là danh từ đó bị/được một chủ thể nào đó khác làm cho ấn tượng, chứ bản thân danh từ này không có gì ấn tượng cả.

  Nếu ghép vào câu này, ta sẽ tạo thành cụm "one of the most highly impressed performing arts groups", nghĩa là "một trong những nhóm trình diễn nghệ thuật được ấn tượng cao nhất", là không phù hợp về nghĩa.

  Ở đây ta thấy trước chỗ trống là trạng từ "highly", thì bạn nhớ rằng trong 4 đáp án trên thì chỉ có "regarded" mới có thể đi chung với trạng từ này, tạo thành cụm "highly regarded" có nghĩa là "được đánh giá cao" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này