• Câu hỏi: trong câu "our aim is to increase the efficiency of the rail services both of freight and passengers by providing servic...

  Nguyễn Thị Hường
  Nguyễn Thị Hường, hỏi vào lúc 09:49, 11/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • trong câu "our aim is to increase the efficiency of the rail services both of freight and passengers by providing services on the network and increasing competition among companies." từ "providing" và "increasing" là V-ing phải không ạ? tại sao lại dùng như vậy ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Vì trước đó là giới từ "by" (kể cả ở trước "increasing" nhưng do trùng giới từ nên đã lược bỏ đi), nên sau đó phải là một danh từ hoặc danh động từ V-ing. Vậy thì chỉ có thể có dạng V-ing của 2 từ đó vào sau "by".

  Bạn xem thêm bài Danh động từ nha.

  Trân trọng,
  Gia Sư Toeic Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời