• Câu hỏi: "Despite" và "although" khác nhau như thế nào?

  Thành
  Được hỏi bởi Thành, vào ngày 25/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho em hỏi sự khác nhau giữa despite và Although là gì a

Có 2 câu trả lời

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Despite" là một giới từ, tức là sau nó chỉ cần một danh từ thôi. "Although" là một liên từ phụ thuộc, nên sau đó phải là một mệnh đề có chủ ngữ và động từ đầy đủ.

  Tuy khác về cách dùng, nghĩa của chúng đều như nhau là "mặc dù" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)
 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Despite" là một giới từ, tức là sau nó chỉ cần một danh từ thôi. "Although" là một liên từ phụ thuộc, nên sau đó phải là một mệnh đề có chủ ngữ và động từ đầy đủ.

  Tuy khác về cách dùng, nghĩa của chúng đều như nhau là "mặc dù" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này