• Câu hỏi: sao ở đây k dùng saving mà lại là savings vậy ad?...

  Liagoo
  Được hỏi bởi Liagoo, vào ngày 15/07/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • sao ở đây k dùng saving mà lại là savings vậy ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  "Savings" mới là một danh từ (không đếm được), còn "saving" chỉ là dạng V-ing của động từ thôi, nên muốn dùng danh từ phải là "savings" nha.

  Trân trọng,
  Tiếng Anh Mỗi Ngày Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Hỏi đáp thêm về câu hỏi & câu trả lời