• Câu hỏi: Sau while có thể là một danh động từ?

  Trương Văn Lâm

  Được hỏi bởi Trương Văn Lâm, vào ngày 21/11/2019

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Xin hỏi AD, trong các bài lý thuyết TAMN đều nói sau while là 01 mệnh đề. Tại sao câu này sau while lại là 01 danh động từ. Nhờ AD giải thích rõ hơn công thức sau While? Cảm ơn AD

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Từ "while" thường được dùng như một liên từ, tức là sau nó phải là một mệnh đề. VD:
  "He's talking to me while he is driving."

  Tuy nhiên, ở đây bạn thấy chủ ngữ "he" được lặp lại, và cả hai mệnh đề đều dùng cùng thì, nên thông thường ta sẽ lược bỏ đi chủ ngữ (và trợ động từ nếu có) ở mệnh đề thứ hai, thành:
  "He's talking to me while driving."

  Vậy nên, theo phần giải thích có nhắc đến, sau "while" không chỉ có thể dùng một mệnh đề, mà ta còn có thể dùng một danh động từ Ving nữa. Đây là hai cách dùng thông dụng nhất của "while" nha.

  Trân trọng,
  TAMN Team

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO