• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ

  Hoàng Anh
  Được hỏi bởi Hoàng Anh, vào ngày 28/11/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad ơi '' Any agreements that have expired are'' là cấu trúc gì vậy ạ
  đảo ngữ sao ạ
  em cảm ơn ad

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nó chỉ là một mệnh đề quan hệ bình thường thôi mà:
  "Any agreements (that have expired) are..."

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này