• Câu hỏi: ad cho em hỏi là: Danh từ earnings: thu nhập theo em nghĩ là danh từ không đếm được sao lại thêm "s" vào vậy ạ!...

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 14/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad cho em hỏi là: Danh từ earnings: thu nhập theo em nghĩ là danh từ không đếm được sao lại thêm "s" vào vậy ạ!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mặc dù Tiếng Việt dịch ra là "thu nhập", nghe có vẻ như là một danh từ không đếm được, nhưng trong Tiếng Anh thì "earnings" là một danh từ đếm được số nhiều, không có dạng số ít nha. Bạn có thể thấy trong câu trên đã dùng động từ chia số nhiều "were" cho nó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này