• Câu hỏi: Mạo từ "the" và tính xác định

  Cheryl
  Được hỏi bởi Cheryl, vào ngày 25/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Hi ad,
  Encouragement mình ko được sử dụng the trước đó được hả ad?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Mạo từ "the" dùng để chỉ một danh từ nào đó đã được xác định. Ở đây mình chỉ đang đơn giản nói là "cho ai đó sự khuyến khích" (tạm dịch là "khuyến khích"), chứ không phải là "cho ai đó sự khuyến khích nhất định nào đó".

  Bạn nhớ rằng danh từ số nhiều và danh từ không đếm được không bắt buộc phải có mạo từ "the" trước đó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này