• Câu hỏi: Liên từ tương quan

  Ngoc Phuong
  Được hỏi bởi Ngoc Phuong, vào ngày 10/08/2020
 • Hello TAMN,

  Sau either/neither ........ or/nor ........... thì các mệnh đề ở vị trí các dấu "........." có bắt buộc phải đảo ngữ không ?

  Mình cám ơn trước.

  PP

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn đang hỏi về Liên từ tương quan, thì nếu điền mệnh đề vào chỗ trống, mình không nghĩ rằng ta cần đảo ngữ nó nha.
  Có một cụm liên từ tương quan thường dùng với đảo ngữ nhất, là "not only ... but also ...". Khi này, mệnh đề đầu thường được đảo ngữ theo cấu trúc:
  "Not only + trợ động từ + chủ ngữ + V + but..."

  Tuy nhiên, nếu bạn có một câu cụ thể nào đó mà bạn đang thắc mắc, bạn cứ việc hỏi tiếp vào phần comment bên dưới, và bên mình sẽ hỗ trợ thêm cho bạn!

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này