• Câu hỏi: Danh từ bổ nghĩa danh từ

  Nguyễn Huỳnh Ái Linh
  Được hỏi bởi Nguyễn Huỳnh Ái Linh, vào ngày 14/08/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cho em hỏi sao không dùng danh từ bổ nghĩa cho danh từ trong trường hợp này được ạ. "Introduction session". Khi nào thì dùng danh từ bổ nghĩa khi nào dùng tính từ. Cái này khó phân biệt quá ạ. Trong bài học ghi là danh từ chỉ chức năng và phan loại, tính từ là tính chất. Nhueng em vẫn chưa rõ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu dùng "introduction", bạn sẽ ám chỉ rằng các buổi "sessions" này là dành riêng cho việc giới thiệu, tức là những người học sẽ giới thiệu nhau. Điều này không hợp lý lắm vì đang nói về một lớp học dạy kỹ năng cơ bản.

  Dùng tính từ "introductory", bạn sẽ ám chỉ rằng các buổi "sessions" này mang tính chất giới thiệu, dẫn dắt người học vào chủ đề chính (kỹ năng làm vườn cơ bản).

  Việc phân biệt khi nào dùng danh từ, khi nào dùng tính từ có thể là một vấn đề phức tạp, nên đôi khi ta chỉ có thể vừa học vừa nhớ, chứ không thể nào vừa nhìn vào mà biết liền được, nên bạn đừng lo lắng quá. Hiện tại, bạn tiếp tục theo quy tắc tính chất thì dùng tính từ, còn phân loại/mục đích thì dùng danh từ.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này