• Câu hỏi: Khi nào thì dùng whose và which?

  Vannguyen
  Được hỏi bởi Vannguyen, vào ngày 02/01/2020
 • Khi nào thì dùng whose và which vậy bạn

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ta dùng "whose" khi chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ thuộc một danh từ trong câu chính. VD:
  "He loves his cat. The cat's fur is white." => Anh ấy yêu con mèo của mình. Lông của con mèo màu trắng.
  -> "He loves his cat whose fur is white." => Anh ấy yêu con mèo có lông màu trắng (của mình).

  Do danh từ "fur" thuộc về chủ ngữ "the cat", nên khi chuyển nó thành mệnh đề quan hệ, ta sẽ dùng "whose" thay cho "the cat's" ở đây.

  Còn với "which" thì ta có thể dùng nó cho rất nhiều trường hợp, hầu hết là khi nói về đồ vật/sự việc. Bạn hãy xem các ví dụ trong bài Mệnh đề quan hệ để hiểu rõ hơn nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này