• Câu hỏi: Cách dùng "so"...

  Khánh
  Được hỏi bởi Khánh, vào ngày 16/12/2019
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cách dùng "so"

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Câu trên theo một cấu trúc là "Chủ ngữ + động từ + so + tính từ/trạng từ + that + mệnh đề", tạm dịch là "Chủ ngữ như thế nào đó đến mức (mệnh đề)". Vậy câu trên là:
  "His funny story is so amusing that we can't help laughing." => Câu chuyện cười của anh ấy vui tới mức chúng tôi không thể nhịn cười.

  Một ví dụ khác:
  "Today is so cold that I have to wear a jacket." => Hôm nay lạnh tới mức tôi phải mặc áo khoác.
  "He walks so fast that I can't keep up with him." => Anh ấy đi nhanh tới mức tôi không thể theo kịp.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này