• Câu hỏi: Động từ chính

  Ba Gà
  Được hỏi bởi Ba Gà, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • những dạng động từ có thể làm động từ chính trong câu là những loại động từ nào

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Rất khó để nêu ra cụ thể vì có rất nhiều dạng động từ có thể là động từ chính trong câu: Từ động từ to be (am is are), nội động từ, ngoại động từ, động từ liên kết, động từ khiếm khuyết...

  Yếu tố quan trọng nhất để xác định động từ chính là dựa vào cấu trúc ngữ pháp và ngữ cảnh nhé bạn. Ví dụ như, ta cần phải phân biệt đâu là mệnh đề chính (chứa động từ chính) và đâu là mệnh đề phụ trong mệnh đề quan hệ, đồng thời đâu là động từ chính và đâu là trợ động từ (does, did...). Điều này đòi hỏi bạn phải có một vốn ngữ pháp nhất định để xác định đúng nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này