• Câu hỏi: Danh động từ V-ing

  Quang
  Được hỏi bởi Quang, vào ngày 12/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • không hiểu câu này. Rõ ràng từ cần điền là danh từ sao có động từ V ing??

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích có nói, ta cần điền một danh từ hoặc danh động từ V-ing vào chỗ trống. Danh động từ V-ing là một V-ing đóng vai trò là danh từ nhưng có bản chất của một động từ.

  Ở đây, nếu điền danh từ "attendance" thì sẽ sai ngữ pháp, vì sau chỗ trống có mạo từ "the" rồi, nên mọi danh từ phải đứng sau mạo từ, chứ không đứng trước. Ta dùng V-ing "attending" là vì nó có thể đóng vai trò là một danh từ, nhưng có tính chất của một ngoại động từ, nên cả cụm "the 15th International..." là tân ngữ của nó.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này