• Câu hỏi: Danh từ trong cụm danh từ

  Minh Hiếu
  Được hỏi bởi Minh Hiếu, vào ngày 06/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Danh từ trong cụm danh từ phải luôn ở số nhiều phải không ạ?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong một cụm danh từ thì danh từ có thể là bất kì loại nào (số ít, số nhiều, không đếm được), tùy vào ý ta đang muốn nói nha. Những từ bổ nghĩa cho nó, đặc biệt là từ hạn định/mạo từ, sẽ phụ thuộc vào loại danh từ ta dùng.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này