• Câu hỏi: Khi nào thì dùng V-ed, khi nào dùng Vo...

  Đường
  Được hỏi bởi Đường, vào ngày 10/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Khi nào thì dùng V-ed, khi nào dùng Vo

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Nếu như động từ đứng sau một động từ khiếm khuyết (can, must, should,...) thì nó sẽ luôn ở dạng động từ nguyên mẫu, tức là Vo. Trường hợp trước đó là một trợ động từ của một thì nhất định như "have/has/had" của các thì hoàn thành thì nó sẽ là Ved/V3.

  Ngoài ra, nếu như nó là một câu bị động thì động từ sẽ theo cấu trúc "... be Ved/V3". Bạn hãy tham khảo bài đó để hiểu rõ hơn về khái niệm này nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này