• Câu hỏi: Mạo từ

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 13/09/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • ad giải thích rõ tại sao lại k dc chọn tính từ số nhiều dc k ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Ý bạn là không chọn được danh từ số nhiều (vì tính từ không có dạng số ít, nhiều)?

  Nếu vậy thì bạn hãy xem trước chỗ trống có mạo từ "a", mà mọi danh từ sau mạo từ "a/an" đều là danh từ số ít, nên chọn A "success" mới đúng ngữ pháp nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này