• Câu hỏi: Cách nhận biết danh, động, tính từ trong tiếng Anh...

  Vân
  Được hỏi bởi Vân, vào ngày 09/01/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Cách nhận biết danh, động, tính từ trong tiếng Anh

Có 2 câu trả lời

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong những bài sau là những đuôi từ thông dụng nhất cho Danh từ, Động từTính từ, nên bạn hãy tham khảo trong đó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)
 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong những bài sau là những đuôi từ thông dụng nhất cho Danh từ, Động từTính từ, nên bạn hãy tham khảo trong đó nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này