• Câu hỏi: Thì hiện tại và tương lai đơn

  Thlinh
  Được hỏi bởi Thlinh, vào ngày 21/07/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • tại sao không dùng are

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Như phần giải thích nói, ta có cụm "next week" nằm cuối câu, ám chỉ việc này xảy ra trong tương lai, nên phải dùng thì tương lai đơn. Động từ "are" là dành cho thì hiện tại đơn.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này