• Câu hỏi: Chủ ngữ

  Nguyen Tan Quang
  Được hỏi bởi Nguyen Tan Quang, vào ngày 07/10/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • làm sao xác định ở đâu là chủ từ ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Để xác định được chủ ngữ trong tiếng Anh nói chung, bạn hãy xem bài Vị trí của Động từ.
  Để xác định chủ ngữ trong riêng loại câu trên, bạn hãy xem bài Rút gọn mệnh đề trạng ngữ, là một khái niệm ngữ pháp nâng cao.

  Nói tóm gọn, chủ ngữ luôn là động từ mà ta dùng để xét động từ của câu, và cũng là danh từ thực hiện động từ này. VD:
  "He eats rice." => "He" là chủ ngữ, và động từ "eats" chia theo chủ ngữ theo ngôi thứ ba số ít.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này