• Câu hỏi: Mệnh đề quan hệ và đại từ quan hệ

  Quang Duy
  Được hỏi bởi Quang Duy, vào ngày 29/02/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Em k hiểu câu này ạ

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Khi gặp một câu dài, bạn chỉ nên chú ý vào những từ nằm xung quanh chỗ trống thôi. Nếu như vậy không đủ thì bạn mới hãy đọc hết câu hoặc suy ra đáp án theo nghĩa câu.

  Ở đây có sử dụng mệnh đề quan hệ với đại từ quan hệ "whose". Sau đại từ này là cụm danh từ "knowledge and experience". Chỗ trống nằm trước cụm danh từ, vậy thì ta có thể suy ra rằng đáp án (từ cần điền vào chỗ trống) là một tính từ để bổ nghĩa cho hai danh từ trên, thì xét trong 4 đáp án, ta chọn đáp án C "collective" là tính từ mang nghĩa "chung, gom lại, tập thể" nha.

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này