• Câu hỏi: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

  Việt Anh

  Được hỏi bởi Việt Anh, vào ngày 07/01/2021

 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Sau giới từ vẫn có thể chọn tính từ sao?

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Bạn hãy chú ý phần ngữ pháp liên quan, sẽ đưa bạn đến bài lý thuyết giải thích khái niệm câu hỏi đang dùng.

  Câu trên sử dụng rút gọn mệnh đề trạng ngữ, bạn hãy tham khảo chi tiết trong đường dẫn. Nói ngắn gọn, khi hai mệnh đề có chủ ngữ giống nhau, ta có thể rút gọn mệnh đề đầu tiên. Thông thường, chủ ngữ sẽ mất đi và động từ sẽ chuyển thành dạng V-ing.
  Hơn nữa, nếu động từ là bất kì dạng "to be" nào, lẽ ra chuyển thành "being" thì ta có thể lược bỏ luôn, chỉ để lại từ nằm sau (tính từ, danh từ, V-ed/V3,...).

  Do đó, câu trên chưa rút gọn thực chất là:
  "Though the study conducted by The Caratini Business Center is far from exhaustive"
  => "Though being far from exhaustive" 
  => "Though far from exhaustive"

 • Dat Byun
  Trả lời bởi: Dat Byun (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

 • 1

  Bạn còn những thắc mắc khác về tiếng Anh?

  Tìm kiếm một câu hỏi có sẵn ở Tiếng Anh Mỗi Ngày

 • 2

  Bạn đang muốn học và phát triển trình độ tiếng Anh của mình?

  Nếu bạn đang thật sự muốn học tiếng Anh online, bạn sẽ quan tâm đến Chương trình Học tiếng Anh PRO của Tiếng Anh Mỗi Ngày.

  Chương trình này sẽ giúp bạn phát triển những gì cần thiết nhất để giỏi tiếng Anh.

  Xem mô tả chi tiết về Học tiếng Anh PRO