• Câu hỏi: Trạng từ bổ nghĩa cho động từ

  Lê Văn Hoà
  Được hỏi bởi Lê Văn Hoà, vào ngày 03/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Chào admin ạ!
  Sao không chọn câu C ạ!!

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Trong câu này, nếu ta bỏ đi chỗ trống này thì câu vẫn đúng -> từ cần điền là một từ từ bổ nghĩa mà thôi. Ở đây chúng ta có động từ nên cần một trạng từ bổ nghĩa cho động từ này. "are designed specifically" mang nghĩa là được thiết kế đặc biệt dành riêng cho mục đích gì đó.

  Bản thân từ "specifics" có nghĩa là "các chi tiết". Ví dụ:

  Okay, that's the broad plan—let's get down to the specifics (Được rồi, đó là kế hoạch khái quát/tổng quát - giờ hãy bàn vào các chi tiết)

  Nếu sử dụng từ này sẽ hoàn toàn không hợp nghĩa và sai cả ngữ pháp.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này