• Câu hỏi: Động từ nối

  Tú Oanh
  Được hỏi bởi Tú Oanh, vào ngày 05/03/2020
 • Nội dung đề luyện tập liên quan
 • Tại sao không dùng được danh từ nature trong câu này ạ?
  Sau động từ nối có thể là tính từ hoặc danh từ mà.

 • Câu trả lời:

 • Chào bạn,

  Sau động từ nối có thể là tính từ hoặc cụm danh từ.

  Tuy nhiên, ta xét về nghĩa: "nature" ở đây là "thiên nhiên, tự nhiên" (danh từ) còn "natural" là "tự nhiên" (tính từ). Nếu ta dùng "nature" trong trường hợp này thì câu sẽ mang nghĩa là "Cô muốn ngắm nhìn thiên nhiên trong tiệc cưới của mình." -> hoàn toàn sai về nghĩa. Thêm vào đó, cụm từ "look at" phải được sử dụng thì mới đúng về ngữ pháp

  Ta hiểu câu này rằng cô ấy muốn mình trông đẹp tự nhiên trong tiệc cưới, do vậy từ "natural" hợp lý cả về ngữ pháp lẫn nghĩa nhé.

  Nếu cần bạn hãy tham khảo bài viết "Động từ nối" nhé.

 • Sang
  Trả lời bởi: Sang (Tiếng Anh Mỗi Ngày team)

Bước tiếp theo

Chọn bước tiếp theo cho bạn:

Hỏi đáp thêm về câu hỏi này